Travní směs KVĚTNATÁ LOUKA

Druhově bohatá směs vhodná pro luční i pastevní využití nebo extenzívně obhospodařované okrasné trávníky.

364,00 

Katalogové číslo: - Kategorie: , ,

Další informace

balení

0,5, 10 kg

Popis

Klimatické změny přinášejí stále častěji extrémní teploty a srážky, které přicházejí značně nepravidelně. Z tohoto důvodu se často stává, že travní porosty ztrácejí barvu, usychají a v některých případech i zcela odumírají. Lépe na tyto podmínky reagují porosty se zastoupením jetelovin a bylin. Jako vhodné řešení se nabízí využívat kvetoucí travní směsi s vysokým zastoupením jetelovin. Tyto směsi jsou vhodné zejména na extenzivně obhospodařované plochy tam kde není dbáno na častou seč, ale spíše na esteticky vypadající luční porost.

Travní směs KVĚTNATÁ LOUKA je druhově pestrá luční směs obohacená o jeteloviny a byliny. Obsahuje méně agresívní pícní odrůdy trav (celkem 63 %), převážně vytrvalé jeteloviny (celkem 30,21 %) a 14 druhů kvetoucích bylin (celkem 6,79 %). Směs je složena v takovém poměru, aby agresivnější druhy nepotlačily ty pomaleji rostoucí, ke kterým patří zejména některé druhy vytrvalých bylin (zvonek, chrastavec, hvozdík, kohoutek, škarda). Větší podíl vytrvalých jetelovin zajišťuje porostu výživu dusíkem i při
nízké úrovni hnojení a spolu s bylinami v době květu láká opylovače. Ve směsi jsou zastoupeny pouze druhy běžné v naší přírodě a takové, u nichž nebylo použito polyploidní šlechtění nebo mezidruhové křížení.

Výsevek: 0,5 kg/ 250 m2